Συνεργασία της Europol με την FireEye


Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο της Europol (EC3) έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την FireEye.
ec3-fireeye_0

Το μνημόνιο συνεργασίας θα επιτρέψει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, κυρίως στους τομείς της έγκαιρης ανίχνευσης των απειλών του εγκλήματος καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με αυτές τις τάσεις.

Ο Wil van Gemert, Αναπληρωτής Διευθυντής Λειτουργιών της Europol, δήλωσε: «Οι επιφορτισμένοι με την επιβολή του νόμου και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεργαστούν για την αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, που είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Το μνημόνιο συμφωνίας με την FireEye ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία μας με τους εταίρους της βιομηχανίας που στοχεύσουν στην ανεύρεση όλων εκείνων που βρίσκονται πίσω από τα εγκλήματα αυτά. “

Ο Richard Turner, πρόεδρος της FireEye, δήλωσε: «Η φύση των απειλών αλλάζει κάθε μέρα, έτσι  οι εμπλεκόμενοι οργανοισμοί θα πρέπει να προσπαθούνε να μείνουν ένα βήμα μπροστά από τους επιτιθέμενους. Η συνεργασία με την Europol θα συμβάλλει στην χορήγηση της πρόωρης πρόσβαση σε απειλές, καθώς και με την εμπειρία της FireEye θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στα αιτήματα για βοήθεια γύρω από απειλές ή τεχνικούς δείκτες που διθέτουμε προκειμένου να επικουρήσουμε την Europol στην καταπολέμηση της ολοένα αυξανόμενης απειλή που προέρχεται από εγκληματίες του κυβερνοχώρου ».